U S Ł U G I

1. Uruchom klienta WWW - Roundcube Roundcube - to oparty na przeglądarce wielojęzyczny klient IMAP z interfejsem użytkownika podobnym do aplikacji.

NOTICE Jako nazwę użytkownika (Nazwa) należy podać pełny adres konta e-mail oraz hasło dostępowe (Hasło).
2. iRedAdmin Lite - panel administracyjny serwera pocztowego
Funkcjonalności:
✓ dodanie/usunięcie konta e-mail, zmiana hasła
✓ kontrola limitów dyskowych (Quota)
✓ zarządzanie listą dystrybucyjną i zasadami dostępu
NOTICE Wsparcie w zakresie zarządzania i utrzymania serwera - Plocman, tel. +48 24 364 06 10. Zadania o mniejszym piorytecie można zgłaszać do systemu Help Desk Software Hesk
3. Netdata - monitoring wydajności systemu w czasie rzeczywistym
4. R A P O R T Y
NOTICE Raporty umożliwiają uzyskanie podstawowych informacji o aktualnej konfiguracji serwera pocztowego

Testy dla użytkownika
- https://aykevl.nl/apps/mta-sts/
- https://www.checktls.com/TestReceiver

SSL Checker dla adresu poczta.ilow.pl
- https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html
- https://www.ssllabs.com/ssltest/

Status
Aktywne: SPF, DKIM, OpenDMARC, MTA-STS, SMTP-TLSRPT
Nieaktywne: Autodiscover, TLSA